21/6/2020 παλμογράφος στα Γρεβενα

21/6/2020 παλμογράφος στα Γρεβενα

20/6/2020 σε συναργασία με τον τοπικό σύλλογο πραγματοποιήθηκε το τεχνικό σεμινάριο στα Γρεβενά πάβψ στη διάγνωση με χρήση παλμογράφου

European Service Training Center
Κέντρο Τεχνικής Εκπαίδευσης
και Υποστήριξης 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2105781341

Απίστευτη δουλειά, τρομερή τεχνική υποστήριξη. Συγχαρητήρια!!!

Stefanos Kargakis

Το όραμά μας

Στόχος του e-STC είναι η εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ατόμων σε βασικές ικανότητες αλλά και σε ειδικές τεχνικές επαγγελματικές γνώσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων στο χώρο εργασίας τους και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν!

© Copyright 2020 - 2021 E-STC - All Rights Reserved