Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

Είμαστε δίπλα σας!

Η ανάθεση της τεχνικής υποστήριξής σας στην E-STC  μειώνει αισθητά  τo  χρόνο αποκατάστασης των προβλημάτων κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία της καθημερινής παραγωγικής διαδικασίας.

Mobirise

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Η υπηρεσία  προσφέρει άμεση επικοινωνία με  έναν σύμβουλο υποστήριξης, με σκοπό την καταγραφή του προβλήματος  σε  πρώτο  επίπεδο  και  την  παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση  του προβλήματος, μέσω  της  ενεργοποίησης όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών υποστήριξης.

Η ελαχιστοποίηση του χρόνου επίλυσης  των  προβλημάτων επιτυγχάνεται με υπηρεσίες αποστολής τεχνικών πληροφοριών, ηλεκτρικών σχεδιαγραμμάτων και οδηγιών επισκευής. 

Mobirise

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Παρέχει  την δυνατότητα  online  σύνδεσης με  το σύστημα που χρειάζεται υποστήριξη, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει  και  τηλεφωνική υποστήριξη  προς τον χειριστή. Η υπηρεσία είναι απόλυτα ασφαλής και προϋποθέτει τη σύνδεση του συστήματος του πελάτη στο διαδίκτυο.

European Service Training Center
Κέντρο Τεχνικής Εκπαίδευσης
και Υποστήριξης 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2105781341

Απίστευτη δουλειά, τρομερή τεχνική υποστήριξη. Συγχαρητήρια!!!

Stefanos Kargakis

Το όραμά μας

Στόχος του e-STC είναι η εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ατόμων σε βασικές ικανότητες αλλά και σε ειδικές τεχνικές επαγγελματικές γνώσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων στο χώρο εργασίας τους και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν!

© Copyright 2020 - 2023 E-STC - All Rights Reserved